Studia i Materiały

Studia i Materiały

„Studia i Materiały” to pismo naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów za publikację).
Podstawowym założeniem pisma jest publikacja prac przygotowanych przez młodych pracowników nauki. „Studia i Materiały” stanowią forum dyskusji naukowych i wymiany poglądów.
W rozwoju naukowej kariery szczególnie ważną rolę odgrywa prowadzenie badań. Z tego właśnie powodu pismo skupiać się będzie głównie na publikacji wyników prac badawczych i projektów badań. Dzięki temu badacze będą mogli zaprezentować wyniki swych dociekań szerszemu gronu odbiorców i poddać je pod dyskusję.
Artykuły publikowane w piśmie są recenzowane. Wszystkie opublikowane teksty będą również zamieszczane na stronie internetowej pisma.
 

Redakcja:

dr Agnieszka Brzozowska
dr hab. prof. UW Beata Glinka
dr hab. prof. UW Przemysław Hensel
 

Redaktorzy Tematyczni:

Ekonomia: dr hab. prof. UW Teresa Czerwińska
Zarządzanie: dr hab. prof. UW Beata Glinka
 

Redaktor Statystyczny:

dr Mariola Zalewska
 

Recenzenci:

dr hab. Roman Batko (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)
dr Fredric Bill (Department for Management and Entrepreneurship, Linnaeus University, Szwecja)
dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG (Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska)
dr Robert Dwiliński (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)
dr Maciej Gajewski (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
prof. Beata Glinka (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr Natalia Gmerek (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr Svetlana Gudkova (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab. Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab. Andrzej Kozina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Michał Mijal (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jacek Pasieczny (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr Anna Pawłowska (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Postuła (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Radosław Rybkowski ( Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński)
dr Urszula Starakiewicz (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr Marzena Starnawska (Politechnika Gdańska)
dr Bartosz Sławecki (Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Krzysztof Wach ( Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak  (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr Michał Zawadzki (Zakład Zarządzania i Ekonomiki Mediów, Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Marcin Żemigała (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Żur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 

Lista Recenzentów współpracujących z czasopismem w 2016 roku:

dr hab. Roman Batko (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Bolesław Borkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr Patrycja Chodnicka (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)
dr Rafał Cieślik (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. PG (Politechnika Gdańska)
dr Philippe De Brouwer (Uniwersytet Warszawski)
dr Przemysław Dubel (Uniwersytet Warszawski)
dr Robert Dwiliński (Uniwersytet Warszawski)
dr inż. Sylwia Dziedzic (Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza)
dr hab. Henryk Dźwigoł, prof. PŚ (Politechnika Śląska w Gliwicach)
dr António José Gonçalves Fernandes (Instituto Politécnico de Bragança)
dr Maciej Gajewski (Uniwersytet Warszawski)
dr Paweł Galiński (Uniwersytet Gdański)
dr Marcin Gębarowski (Politechnika Rzeszowska)
dr Natalia Gmerek (Uniwersytet Warszawski)
dr Barbara Grabińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Katarzyna Growiec (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)
dr Waldemar Grzywacz (Uniwersytet Warszawski)
dr Svetlana Gudkova (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr Adrianna Jaskanis (Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Kacprzak (Uniwersytet Warszawski)
dr Lidia Kaliszczak (Uniwersytet Rzeszowski)
dr Magdalena Klimczuk-Kochańska (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Klonowska-Matynia (Politechnika Koszalińska)
dr Magdalena Kogut-Jaworska (Uniwersytet Szczeciński)
dr Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab. Iwona Kowalczuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr Grzegorz Król (Uniwersytet Warszawski)
dr Marek Laszuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Julita Majczyk (Uniwersytet Warszawski)
dr Ewa Majerowska (Uniwersyet Gdański)
dr Magdalena Marczewska (Uniwersytet Warszawski)
dr Andrzej Marjański (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
dr Aleksandra Matuszewska-Janica (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr Maciej Michalak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab. Bartosz Michalski (Uniwersytet Wrocławski)
dr Michał Mijal (Uniwersytet Warszawski)
dr Michał Możdżeń-Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski)
dr Adam Niewiadomski (Uniwersytet Warszawski)
dr Tomasz Olejniczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr inż Jan W. Owsiński (Instytut Badań Systemowych PAN)
dr hab. Jacek Pasieczny (Uniwersytet Warszawski)
dr Anna Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Postuła (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Igor Postuła (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marta Postuła (Uniwersytet Warszawski)
dr Tomasz Rosiak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Adam Samborski, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Katarzyna Sieradzka (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
dr Halina Smutek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Urszula Starakiewicz-Krawczyk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Ludmiła Walaszczyk (Państwowy Instytut Badawczy)
dr Aleksandra Wąsowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski)
dr Tomasz Wierzejski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Beata Woźniak-Jęchorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr Michał Zdziarski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marcin Żemigała (Uniwersytet Warszawski)
 
 

Redakcja Językowa:

mgr Amelia Wydra
mgr Anna Goryńska
 

Sekretarz Redakcji:

mgr Anita Sosnowska
mgr Tomasz Rosa
 

Rada Programowa:

prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak - Przewodniczący Rady (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Jerzy Bogdanienko (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr Sylwia Ciuk (Oxford Brookes University)
dr hab. prof. SGGW Hanna Górska-Warsewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr Michał Izak (University of Lincoln)
prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jerzy Kociatkiewicz (The University of Sheffield)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Oleksyn (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. prof. SGGW Joanna Paliszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. prof. UE Adam Samborski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
ISSN 1733-9758
 

"Studia i Materiały" są indeksowane przez:

  • BazEkon
  • BazHum
  • CEEOL
  • CEJSH
  • CEON
  • crossref
  • EconPapers
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • RePEc

Nadsyłane prace są przez nas kontrolowane za pomocą systemu iThenticate, który świadczy usługi z zakresu zapobiegania plagiatom na całym świecie.

Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w 2016 r. zostało dofinansowane w ramach Umowy 768/P-DUN/2016 ze środków  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonymi na działalność upowszechniająca naukę.