Studia i Materiały

Studia i Materiały

„Studia i Materiały” (ISSN 1733-9758) to pismo naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, umieszczone wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (40 punktów za publikację; przypisane dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).
Podstawowym założeniem pisma jest publikacja prac przygotowanych przez młodych pracowników nauki. „Studia i Materiały” stanowią forum dyskusji naukowych i wymiany poglądów.
W rozwoju naukowej kariery szczególnie ważną rolę odgrywa prowadzenie badań. Z tego właśnie powodu pismo skupiać się będzie głównie na publikacji wyników prac badawczych i projektów badań. Dzięki temu badacze będą mogli zaprezentować wyniki swych dociekań szerszemu gronu odbiorców i poddać je pod dyskusję.
Artykuły publikowane w piśmie są recenzowane. Wszystkie teksty publikowane są na stronie internetowej czasopisma, a od 2022 roku ukazują się w dwóch wersjach językowych (po polsku i angielsku).
 
Publikacja jest bezpłatna. Wszystkie artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu i na licencji CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.
 

Nadsyłane prace są przez nas kontrolowane za pomocą systemu iThenticate, który świadczy usługi z zakresu zapobiegania plagiatom na całym świecie.

 

Miło nam poinformować, że nasz półrocznik „Studia i Materiały Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski” otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało pomoc de minimis w wysokości  31 479,00 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację strategii rozwoju czasopisma obejmującą działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

 

Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w 2016 r. zostało dofinansowane w ramach Umowy 768/P-DUN/2016 ze środków  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonymi na działalność upowszechniająca naukę.

 

Redakcja

dr hab. Agnieszka Postuła (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska) - Redaktor naczelny
dr hab., prof. ucz. Marcin Żemigała (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska) - Zastępca redaktora naczelnego
dr Agnieszka Brzozowska (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska) - Redaktor pomocniczy
 

Redaktorzy tematyczni

Ekonomia: dr hab. prof. UW Teresa Czerwińska (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska)
Finanse:  dr hab., prof. ucz. Sebastian Skuza (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prawo: prof. dr hab. Stanisław Piątek (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska)
Zarządzanie: prof. zw. dr hab. Beata Glinka (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska)
 

Redaktor statystyczny

dr Mariola Zalewska
 

Redakcja językowa

mgr Amelia Wydra
mgr Anna Goryńska
 

Sekretarz redakcji

mgr Anita Sosnowska
mgr Tomasz Rosa
 

Rada Programowa

prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak - Przewodniczący Rady (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. zw. dr hab. Jerzy Bogdanienko (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Sylwia Ciuk (Oxford Brookes University, Wielka Brytania)
dr hab. prof. SGGW Hanna Górska-Warsewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
dr Michał Izak (University of Lincoln, Wielka Brytania)
prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Jerzy Kociatkiewicz (The University of Sheffield, Wielka Brytania)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Oleksyn (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)
dr hab. prof. SGGW Joanna Paliszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
dr hab. prof. UE Adam Samborski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
 

Wydawca

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

 

 

 

 

Lista Recenzentów współpracujących z pismem w 2022 roku

dr hab. Tomasz Bernat, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Grzegorz Botwina (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Jacek Brdulak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)
dr Patrycja Chodnicka (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Anna Drapińska (Politechnika Gdańska, Polska)
dr Konrad Garnowski (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Wojciech Grabowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Piotr Jaworski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr inż. Arkadiusz Kampczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska)
dr hab. Michał Kania, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Polska)
dr hab. Renata Karkowska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)
dr Grzegorz Keller (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Paweł Kłobukowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Michał Kołtuniak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Andrzej Kuciński (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska)
dr Aneta Kuźniarska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Anna Kużmińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Aleksandra Łakomiak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr hab. Sebastian Majewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Magdalena Mosionek-Schweda (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr Katarzyna Niewińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Maciej Pawłowski (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. dr hab. Marta Postuła (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Krzysztof Prymon (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
dr Tomasz Rosiak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Piotr Rosik, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Anna Rzeczycka (Politechnika Gdańska, Polska)
prof. dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
dr Michał Ścibor-Rylski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Jacek Trzewik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr hab. Bogusława Urbaniak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Agnieszka Wilczak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Sylwia Wiśniewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Katarzyna Zalasińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

 

Lista Recenzentów współpracujących z pismem w 2021 roku

dr Grzegorz Botwina (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Agnieszka Brzozowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Adam Chmielewski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Rafał Cieślik (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Łukasz Dubiński (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab., prof. ucz. Katarzyna Dziewanowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Paulina Filip (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Paweł Kłobukowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Michał Kołtuniak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Marcin Kowalczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr hab. Piotr Tomasz Makowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr inż. Bartłomiej Michałowicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Michał Mijal (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Anna Modzelewska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Michał Możdżeń-Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Grażyna Musiatowicz-Podbiał (Politechnika Gdańska, Polska)
dr Agata Niewiadomska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Katarzyna Niewińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Krzysztof Nowak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Stanisław Nowak (Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Polska)
dr hab., prof. ucz. Małgorzata Olszak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab., prof. ucz Jacek Pasieczny (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Katarzyna Piłat (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Joanna Piórkowska-Flieger (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
dr hab. Agnieszka Postuła (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Agnieszka Preś-Perepeczko (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Tomasz Rosiak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Leszek Rudak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Andrzej Rutkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Paweł Skuczyński (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab., prof. ucz. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Zofia Snażyk (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska)
prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
dr Michał Ścibor-Rylski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Filip Świtała (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Agnieszka Tylec (Politechnika Częstochowska, Polska)
dr hab. Aleksandra Wąsowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab., prof UE Maria Węgrzyn (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Joanna Wiażewicz (Politechnika Rzeszowska, Polska)
dr Agnieszka Wilczak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Paweł Ziemiański (Politechnika Gdańska, Polska)
dr hab., prof. ucz. Agnieszka Zimmermann (Akademia Medyczna w Gdańsku, Polska)
dr hab. Marcin Żemigała (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 

Lista Recenzentów współpracujących z pismem w 2019 roku

dr hab., prof. ucz. Cezary Banasiński (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Maciej Bernatt (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Agnieszka Brzozowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Patrycja Chodnicka-Jaworska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Katarzyna Dziewanowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. Dr hab. Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Józef Haczyński (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Marcin Kardas  (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Magdalena Klimczuk-Kochańska  (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab., prof. ucz. Krzysztof Klincewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Paweł Kłobukowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab., prof. ucz. Katarzyna Kochaniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Michał Kołtuniak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab., prof. ucz. Jarosław Korpysa (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Magdalena Kubów (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska)
dr Julita Majczyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Piotr Makowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab., prof. ucz. Tomasz Miziołek (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Katarzyna Niewińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Tomasz Ochinowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
dr Agnieszka Postuła (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab.  Marta Postuła (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab., prof. ucz. Bogusław Półtorak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
dr Tomasz Rosiak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Monika Skorek (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Zofia Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Marzena Starnawska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Oskar Szumski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Grzegorz Tchorek (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Katarzyna Trzpioła (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab., prof. ucz. Tadeusz Winkler-Drews (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska)
dr hab., prof. ucz. Tomasz Zalega (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Rafał Zbyrowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Lista Recenzentów współpracujących z czasopismem w 2018 roku

dr hab. Roman Batko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab. Tomasz Bernat, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Fredrich Billl (Linnaeus School of Business and Economics, Polska)
dr Wojciech Bożek (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Agnieszka Brzozowska (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
prof. zw. dr hab. Halina Buk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Patrycja Chodnicka-Jaworska (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Rafał Cieślik (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Katarzyna Czaińska (Szkoła Główna Handlowa, Polska)
dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Beata Zyznarska-Dworczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr Przemysław Dubel (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
Ondrej Dvoulety PhD (University of Economics, Prague, Czech Republic)
prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
dr hab. Sławomir Franek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. dr hab. Aleksandra Gaweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
prof. dr hab. Beata Glinka (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Jakub Górka (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Hanna Górska-Warsewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
prof. zw. dr hab. Marian Górski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Waldemar Grzywacz (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Józef Haczyński (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
Dr. Aki Harima (University of Bremen, Germany)
dr hab. Przemysław Hensel, prof. UW (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Grzegorz Jędrzejczak, prof. UW  (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Agnieszka Kacprzak (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
Kapil Prachi, Assistant Professor  (Shoolini University, India)
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Renata Karkowska (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Jarosław Klepacki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Magdalena Klimczuk-Kochańska (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Grzegorz Król (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
Dr Paulina Kubera (Politechnika Poznańska, Polska)
Dr. Mike Kuhlman (University of Delaware, U.S.A.)
dr Anna Kuźmińska (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
Dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr hab. Ewa Lechman, prof. PG (Politechnika Gdańska, Polska)
dr Mateusz Lewandowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Tomasz Ludwicki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Julita Majczyk (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Piotr Makowski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Arkadiusz Manikowski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Adam Marszk (Politechnika Gdańska, Polska)
dr hab. Grzegorz Mazurek (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska)
dr Michał Mijal (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Artur Modliński (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Dr Paweł Modrzyński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Polska)
dr Michał Możdżeń-Marcinkowski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Ewa Niedźwiedzka (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Polska)
dr Katarzyna Niewińska (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Dagmara Nikulin (Politechnika Gdańska, Polska)
dr hab. Tomasz Ochinowski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Tomasz Ogrodnik (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Magdalena Olender-Skorek (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Małgorzata Olszak (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Marcin Olszak (Centrum Europejskie UW, Polska)
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
dr hab. Anna Pawłowska (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Piątek (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Agnieszka Postuła (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Igor Postuła (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Jan Rak (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Tomasz Rosiak (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
prof. dr hab. Iga Rudawska (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Andrzej Rutkowski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Karina  Sachpaizadu-Wójcicka (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
dr Maksym Sitnicki (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina)
dr hab. Agnieszka Skala (Politechnika Warszawska, Polska)
doc. dr Zofia Skrzypczak (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Sebastian Skuza (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Ewa Sońta-Drączkowska (Szkoła Główna Handlowa, Polska)
prof. zw. dr hab. Andrzej Sopoćko (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Aleksandra Spik (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Marzena Starnawska (Politechnika Gdańska, Polska)
Sandra Sunanto PhD (Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia)
dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk, prof. PG (Politechnika Warszawska, Polska)
prof. zw. dr hab. Andrzej Sznajder (Szkoła Główna Handlowa, Polska)
dr Oskar Szumski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Filip Świtała (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Grzegorz Tchorek (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Katarzyna Trzpioła (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
prof. zw. dr hab. Jan Turyna (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Aleksandra Wąsowska (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Radosław Winiarski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
Dr Małgorzata Winter (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Michał Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
prof. dr hab. Ewa Ziemba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
dr Paweł Ziemiański  (Politechnika Gdańska, Polska)
dr hab. inż. Krzysztof Zięba, prof.. PG (Politechnika Gdańska, Polska)
dr hab. Marcin Żemigała (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
dr Agnieszka Żur Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
 

Lista Recenzentów współpracujących z czasopismem w 2017 roku

dr hab. Roman Batko (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
prof. dr hab. Bolesław Borkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
dr Patrycja Chodnicka (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ (Politechnika Łódzka, Polska)
dr Rafał Cieślik (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. PG (Politechnika Gdańska, Polska)
dr Philippe De Brouwer (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Przemysław Dubel (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Robert Dwiliński (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr inż. Sylwia Dziedzic (Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Polska)
dr hab. Henryk Dźwigoł, prof. PŚ (Politechnika Śląska w Gliwicach, Polska)
dr António José Gonçalves Fernandes (Instituto Politécnico de Bragança, Polska)
dr Maciej Gajewski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Paweł Galiński (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr Marcin Gębarowski (Politechnika Rzeszowska, Polska)
dr Natalia Gmerek (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Barbara Grabińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Katarzyna Growiec (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Polska)
dr Waldemar Grzywacz (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Svetlana Gudkova (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska)
dr Adrianna Jaskanis (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Agnieszka Kacprzak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Lidia Kaliszczak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
dr Magdalena Klimczuk-Kochańska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Maria Klonowska-Matynia (Politechnika Koszalińska, Polska)
dr Magdalena Kogut-Jaworska (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska)
dr hab. Iwona Kowalczuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
dr Grzegorz Król (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Marek Laszuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)
dr Julita Majczyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Ewa Majerowska (Uniwersyet Gdański, Polska)
dr Magdalena Marczewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Andrzej Marjański (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska)
dr Aleksandra Matuszewska-Janica (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
dr Maciej Michalak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
dr hab. Bartosz Michalski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr Michał Mijal (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Michał Możdżeń-Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Adam Niewiadomski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Tomasz Olejniczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr inż Jan W. Owsiński (Instytut Badań Systemowych PAN, Polska)
dr hab. Jacek Pasieczny (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Anna Pawłowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Agnieszka Postuła (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Igor Postuła (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Marta Postuła (Uniwersytet Warszawski,Polska)
dr Tomasz Rosiak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab. Adam Samborski, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
dr Katarzyna Sieradzka (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska)
dr Halina Smutek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Urszula Starakiewicz-Krawczyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Ludmiła Walaszczyk (Państwowy Instytut Badawczy, Polska)
dr Aleksandra Wąsowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Tomasz Wierzejski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr Beata Woźniak-Jęchorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Michał Zdziarski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Marcin Żemigała (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
 

"Studia i Materiały" są indeksowane przez

 • BazEkon
 • BazHum
 • CEEOL
 • CEJSH
 • CEON
 • crossref
 • EconPapers
 • ERIH PLUS
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • RePEc