Prenumerata

Prenumerata i dystrybucja pisma:
Tomasz Rosa

Wydział Zarządzania UW
Ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
e-mail: trosa@wz.uw.edu.pl

Prenumeraty można dokonać przesyłając zamówienie na:
e-mail: trosa@wz.uw.edu.pl z dopiskiem: Wydawnictwo Naukowe WZ.

Prenumeratę można także zamówić telefonicznie: (22) 5534164

Na dokumencie przysłanym przez instytucję należy podać:

 • nazwę instytucji zamawiającej,
 • adres,
 • numer NIP oraz zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

Cena kwartalnika dla prenumeratorów 25,00 zł (50 złotych za rok, z VAT). Wysyłka niezwłocznie po ukazaniu numeru, w cenie prenumeraty koszt przesyłki.

Prenumeratorzy prywatni (nie instytucje) mogą zamawiać kwartalnik wysyłając pieniędze na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania; numer konta: 11-116022020000000060848803 z dopiskiem zapłata za kwartalnik "Problemy Zarządzania"

Jeśli chcecie Państwo nabyć pojedyncze numery pisma prosimy o kontakt z Wydawnictwem Wydziału Zarządzania: (22) 5534164; trosa@wz.uw.edu.pl

Kwartalnik jest dostępny, między innymi, w następujących ksiągarniach:

 • Księgarnia internetowa Merlin (www.merlin.com.pl)
 • Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki (www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl)
 • Hurtownia książek i księgarnia internetowa AVA (www.ava.pl)
 • Księgarnia internetowa "Księgarnia bankowa" (www.bankowa.pl)
 • Księgarnia internetowa (www.naukowa.pl)
 • Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa w Warszawie,
 • Księgarnia PWE - Warszawa
 • Księgarnia Resursa-Warszawa
 • Księgarnia WNT-Warszawa
 • Księgarnia Liber-Warszawa
 • Księgarnia MDM-Warszawa
 • Junior Megastore-Warszawa
 • Księgarnia Podlaska w Białej Podlaskiej
 • Księgarnia UMCS-Lublin
 • Księgarnie Ekonomiczne w Warszawie