Kontakt

Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
ul. Szturmowa 1/3, pok. B 310
02-678 Warszawa, tel. (22) 5534021

mail: sim@wz.uw.edu.pl

Kontakt w sprawach bieżących i w związku z publikacją z Sekretariatem Redakcji

mgr Anita Sosnowska asosnowska@wz.uw.edu.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych

dr hab. Agnieszka Postuła apostula@wz.uw.edu.pl
dr Agnieszka Brzozowska abrzozowska@wz.uw.edu.pl