Kontakt

Wydział Zarządzania UW
ul. Szturmowa 1/3, pok. A 102
02-678 Warszawa, tel. (22) 5534021

mail: sim@wz.uw.edu.pl

Kontakt w sprawach bieżących i w związku z publikacją z Sekretariatem Redakcji

mgr Anita Sosnowska asosnowska@wz.uw.edu.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych
dr hab. prof. UW Beata Glinka bglinka@wz.uw.edu.pl
dr hab. prof. UW Przemysław Hensel phensel@uw.edu.pl

dr Agnieszka Brzozowska abrzozowska@wz.uw.edu.pl