Dla autorów

Wszystkich zainteresowanych, którzy prowadzą działalność badawczą zapraszamy do współpracy! Pragniemy poszerzać grono naszych autorów, jak i zakres tematyczny rocznika.
Z uwagi na sprawny proces przebiegu przyjęcia artykułu do publikacji w roczniku prosimy o zapoznanie się z wymogami dla Autorów. Zapraszamy!

„Studia i Materiały” to interdyscyplinarne pismo wydawane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W piśmie zamieszczane są materiały o charakterze naukowym, w tym szczególnie:

  1. artykuły prezentujące z różnych perspektyw badawczych wszelkie problemy zarządzania i ekonomii
  2. komunikaty z badań
  3. recenzje książek (polskich i zagranicznych) i omówienia artykułów zamieszczonych w periodykach naukowych i branżowych.

Szczegółowe informacje dla autorów

Składanie tekstu do publikacji

Procedura recenzowania

Opracowanie tekstu

Zasady etyczne