Studia i Materiały to pismo naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (nr ISSN 1733-9758). Podstawowym założeniem pisma jest publikacja prac przygotowanych przez młodych pracowników nauki. Studia i Materiały stanowią forum dyskusji naukowych i wymiany poglądów.

W rozwoju naukowej kariery szczególnie ważną rolę odgrywa prowadzenie badań. Z tego właśnie powodu pismo skupiać się będzie głównie na publikacji wyników prac badawczych i projektów badań. Dzięki temu badacze będą mogli zaprezentować wyniki swych dociekań szerszemu gronu odbiorców i poddać je pod dyskusję.

Artykuły publikowane w piśmie są recenzowane. Wszystkie teksty publikowane są na stronie internetowej czasopisma.