Punktacja

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że pismo Studia i Materiały w punktacji ministerialnej otrzymało 9 punktów.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów.  Jesteśmy zainteresowani zwłaszcza tekstami w języku angielskim.