Contact us

„Studia i Materiały” – Redakcja
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, pok. B310
02-678 Warszawa

 tel. (22) 5534164

Contact us with regard to current matters and publication
Editorial Secretary: mgr Anita Sosnowska asosnowska@wz.uw.edu.pl

Contact us for substantive matters
Prof. zw. dr hab. Beata Glinka bglinka@wz.uw.edu.pl
Prof. dr hab. Przemysław Hensel phensel@uw.edu.pl

dr Agnieszka Brzozowska abrzozowska@wz.uw.edu.pl